4. Euregionale Masterclass – De arbeidsmarkt in de euregio

In het belang van economische ontwikkeling in grensregio’s wordt gestreefd naar een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Een markt waarin zowel werkgevers als werknemers gebruik maken van het arbeidspotentieel aan beide zijden van de grens. In de afgelopen jaren zijn vele rapporten verschenen over de grensoverschrijdende of grenzeloze arbeidsmarkt, zoals de ‘Kansenatlas’ (Atlas voor gemeenten 2013), de Grenseffectentoets (Panteia 2014) en de Internationaliseringsmonitor Duitsland van het CBS (2016). Rapporten die over het algemeen laten zien hoeveel banen beschikbaar komen wanneer grensbarrières worden weggenomen. Stel dat die barrières worden weggenomen, wat zijn dan eigenlijk de huidige trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Noord- en Midden-Limburg en het Duitse Niederrhein?

Tijdens de 4. euregionale Masterclass wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens. Daarnaast worden enkele euregionale initiatieven aangehaald die bijdragen aan de integratie van de nu nog grotendeels gescheiden werelden. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op 25 april. Deelname is kosteloos.

Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Personato Werving & Selectie en In Time Personal-Dienstleistungen GmbH & Co. KG

Hier gaat het naar de aanmelding voor dit evenement.

Scroll Up