Webinars/seminars “Discover the Dutch-German business world”

We leven in bijzondere en onzekere tijden, zowel vanuit gezondheids- als vanuit ondernemersperspectief. We hopen vooral dat u en uw familie gezond zijn. Daarnaast hopen we dat het bedrijf waarvan u eigenaar bent of waarvoor u werkzaam bent, zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de crisis.

Juist in deze tijden van social distancing wordt het contact met werkveldrelaties extra gewaardeerd. Het zorgt voor werkplezier en afwisseling in het dagelijkse werk. Het Lectoraat Cross-Border Business Development van Fontys Venlo levert graag een bijdrage aan dit waardevolle contact. Het Lectoraat organiseert dit jaar een interessante reeks webinars, met als titel ‘Discover the Dutch-German Business World’. Korte en krachtige online bijeenkomsten waarin we ingaan op relevante Duits-Nederlandse ondernemersthema’s waar het Lectoraat toegepast onderzoek naar verricht.

Meer informatie over de inhoud en aanmeldprocedure vindt u hier. We hopen u te mogen begroeten bij één of meerdere webinars.

Scroll Up