Algemene Vergadering 2023 en samenwerking met de Fontys Hogeschool

Op 9 maart 2023 hielden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens het evenement hebben zich de twee nieuwe leden, Supply Chain Valley en Baumbach Stahlservice, voorgesteld. Daarnaast werd afscheid genomen van ons langjarige bestuurslid Friedel Eicher. Friedel heeft zich 25 jaar onvermoeibaar voor de BCMR ingezet, waarvoor we ontzettend dankbaar zijn. Bovendien zijn we blij dat we Dirk Letter van Togrund GmbH en Armin Möller van de Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen hebben kunnen winnen voor het werk in het bestuur. Meer informatie over de algemene vergadering vindt u bijgaand in de notulen van de algemene vergadering.

Gezamenlijk event met het Centrum voor Ondernemerschap
Aansluitend aan de algemene vergadering organiseerden we samen met het Centrum voor Ondernemerschap het evenement “Ondernemerschap: Junior meets Senior”. Business Club Maas Rhein werkt sinds een jaar samen met het Centrum voor Ondernemerschap van de Fontys Hogeschool. Na een succesvolle pilot event in 2022 opende de Business Club Maas Rhein haar events voor de student-ondernemers van de Fontys Hogeschool . Het Centrum voor Ondernemerschap begeleidt studenten die al tijdens hun studie een eigen bedrijf zijn gestart. Het doel van de samenwerking is om jonge ondernemers in een vroeg stadium samen te brengen met potentiële partners aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens. Op 9 maart hebben we met succes meer dan 40 jonge en ervaren entrepreneurs met elkaar in contact kunnen brengen.

Protokoll Mitgliederversammlung 2023

Scroll Up