Save the dates! Samen bouwen aan een toekomstvisie voor de grensregio

26 januari 2017 | 9 maart 2017 | 30 maart 2017

Gaat de toekomst van onze grensregio u aan het hart? En vraagt u zich ook af welke rol de grens zou kunnen of moeten spelen binnen ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan deel aan deze co-creatieve ontwerpdialoog in het Euregiolab en denk mee over de toekomst van de euregio rijn-maas-noord. Tot op heden blijven structuurvisies en ontwikkelingsconcepten vaak maagdelijk wit aan de andere kant van de grens. De transnationale realiteit aan de grens vraagt echter om nieuwe en innovatieve concepten. Laten we daarom samen ruimtelijke scenario’s ontwikkelen die verder reiken dan de bekende territoriale kaders.

Een euregionale toekomstvisie ontwikkelen doen we natuurlijk niet alleen, maar door in gesprek te gaan met onze samenleving. Gedurende een drietal ontwerpateliers, met ieder een eigen thema, gaan zowel Duitse als Nederlandse deelnemers, uit zowel het publieke als private domein, samen invulling geven aan grensoverschrijdende ruimtelijke scenario’s voor de euregio rijn-maas-noord. Een toekomstvisie die van onderuit vormgegeven en gedragen zal worden door de samenleving; voor en door iedereen!

Nadere informatie ontvangt u in september 2016. Reserveert u de relevante datum/data alvast in uw agenda? U bent vrij om deze uitnodiging te verspreiden onder mogelijk geïnteresseerde deelnemers.

Wanneer

  • 26 januari 2017 Het bebouwd gebied met haar verbindingen (infrastructuur, mobiliteit en urbanisering)
  • 9 maart 2017 Natuurlijke, landschappelijke en culturele rijkdom (klimaatadaptatie, cultuur, recreatie, energie, natuur, water & landschap)
  • 30 maart 2017 Economie, wetenschap en onderwijs (industrie, detailhandel, landbouw, demografie)  

Tijd: 10.30 – 16.30 uur

Locatie: Volgt

Aanmelden: Aanmelden is al mogelijk door te reageren via e-mail aan: v.pijnenburg@fontys.nl. Vermeld hierin uw naam, functie en het ontwerpatelier(s) waarvoor u zich inschrijft.

Scroll Up