Petitie ‘Meer Duits in Limburg’ door meer dan 150 personen ondertekend

De Oproep van DNG Aachen & BCMR: meer Duits in het Limburgs onderwijs! is inmiddels door meer dan 150 personen ondertekend. Wij danken u voor uw adhesiebetuiging. We zullen de petitie ter kennisname sturen naar de Limburgse politiek.

Op nationaal niveau wordt de Duitse taal gepromoot via de actie Mach Mit. Onderstaand vindt u een aantal Mach Mit activiteiten.

Centraal Evenement 23 april: ‘De toekomst van het vak Duits – van po tot hbo’. Dit vindt plaats bij de Fontys Hogeschool Venlo. U kunt zich daarvoor aanmelden.

Verder vindt u in het document een opinieartikel uit De Limburger. Dit is geschreven door Karin Straus (lid van de Tweede Kamer voor de VVD). In dit artikel vindt u een verslag van de in de Tweede Kamer gehouden hoorzitting.

Het laatste artikel gaat over een fantastisch Mach Mit activiteit die d.d. 11. Maart 2015 heeft plaatsgevonden op het Sintermeertencollege Heerlen.

Voor meer informatie over de petitie ‘Meer Duits in het Limburgs onderwijs!’ en de evenementen van ‘Mach mit’ kunt u contact opnemen met ger.essers@dng-aachen.eu

Download hier de nieuwsbrief “Mach mit’: Mach Mit nieuwsbrief

Scroll Up