Oproep DNG Aachen & BCMR: meer Duits in het Limburgs onderwijs!

Van de 351 km grens met het buitenland grenst Limburg over een lengte van 195 kilometer aan Duitsland. In economische zin zijn Duitsland en Nederland zeer sterk met elkaar verbonden. De betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zijn beter dan ooit. Met elkaar zaken doen, aan de
andere kant van de grens wonen, werken, studeren, recreëren en consumeren betekent: met elkaar communiceren. Elkaars taal spreken is van groot belang. Er is sprake van een achteruitgang in de beheersing van de Duitse taal. Op nationaal niveau wordt de Duitse taal gepromoot via de actie Macht Mit1. Voor Limburg – ‘Die Lieblingstochter von Nordrhein Westfalen’ – is Duits een buurtaal. Wie geen Duits spreekt of verstaat is op een reisafstand van 20 minuten ‘analfabeet’ en heeft geen kansen op de Duitse arbeidsmarkt. Ook zal het veel moeilijker zijn goederen of diensten aan Duitse klanten te kunnen leveren.

Bij deze vragen wij – Business Club Maas Rhein * & Deutsch Niederländische Gesellschaft** – u bijgaand initiatief ‘’Meer Duits’’ in het Limburgs onderwijs (op persoonlijke titel) te ondersteunen door uw adhesie te betuigen.

Dit kan door uw naam, functie en/of instelling aan ons – ger.essers@dng-aachen.eu – te mailen o.v.v. Meer Duits. Gelieve dit vóór 10 maart te doen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van verdere initiatieven (persconferenties en andere bijeenkomsten).

Wij doen een dringend beroep op u om deze oproep te verspreiden onder ouders, organisaties, ondernemers, scholen, verenigingen enz.

Achtergrondinformatie voor ouders, scholieren en docenten vindt u op de website http://machmit.nl/web/daarom-duits/ en op de informatie van het initiatief:
Mach Mit Limburg Versie Nederlands

Scroll Up