Nieuw Nederlands-Duits jobportaal online

Kleve, juli 2015. AHA24x7.com is een online-community voor experts uit Nederland en Duitsland, die grensoverstijgend denken en werken. De internetsite biedt actueel nieuws, bedrijfscontacten en een heleboel kennis voor activiteiten in het buurland in de twee talen. Het aanbod voor de gebruikers van de site is nu opnieuw uitgebreid. Speciaal voor Nederlandse ondernemers die in of met Duitsland zakendoen, bestaat op www.aha24x7.com onder de button ‘Jobs’ per direct de mogelijkheid om doelgericht op zoek te gaan naar medewerkers. Specialisten, die over de talenkennis, vaardigheden, ervaring en contacten beschikken om in Duitsland succesvol te zijn.

Naast vacatures van leden van de AHA24x7-community zijn er actuele vacatures te vinden die via een metasearch-feed worden toegevoegd. Op deze manier worden dagelijks verschillende nieuwe banen uit diverse bronnen, van publieke en particuliere arbeids- en uitzendbureaus, bedrijfspagina´s en andere portalen uit Nederland en Duitsland in de databank geladen. Alle vacatures hebben een grensoverschrijdend karakter en worden zowel in Nederland als in Duitsland gelezen. Filtercriteria voor het aanbod zijn een relatie van het personeelsprofiel met het betreffende buurland, bijvoorbeeld talenkennis, of een vermelding van het doelland. Naast vacatures uit de gehele Nederlands-Duitse grensstreek zijn er ook banen in grote steden in de twee landen te vinden. Daarmee is het vacaturegedeelte op AHA24x7 een centraal en uniek landelijk banenplatform voor experts in het Nederlands-Duitse veld.

Banden aanhalen en nieuwe contacten leggen

Door betrokkenheid bij de community AHA24x7.com dragen bedrijven en organisaties een steentje bij aan de versterking van de economische en culturele banden tussen Nederland en Duitsland. De community wordt al door diverse partners gebruikt die hun eigen netwerken willen delen en aan elkaar willen koppelen, om het enorme binationale economische potentieel nog beter te kunnen benutten. De twee landen zijn belangrijke handelspartners, het Nederlands-Duitse handelsvolume was in het afgelopen jaar met 161,3 miljard euro een van de grootste ter wereld. AHA24x7 wil ervoor zorgen dat mogelijke samenwerkingspartners elkaar kunnen vinden en bovendien nuttige informatie verstrekken.

Meer informatie op www.AHA24x7.com.

Scroll Up