Informatie over grens- overschrijdende activiteiten

Nederland en Noordrijn-Westfalen (NRW) werken al vele jaren vanuit wederzijds vertrouwen succesvol aan weerszijden van de grens met elkaar samen. Dat is vooral in de grensregio’s goed te merken. Dankzij die nauwe samenwerking is de grens voor de inwoners van deze grensregio’s in velerlei opzicht nauwelijks nog merkbaar aanwezig.
Desalniettemin zijn er in het grensgebied vandaag de dag – en vermoedelijk ook in de toekomst – nog steeds belemmeringen op het gebied van wonen en werken waarvoor Nederland en Noordrijn-Westfalen gezamenlijk oplossingen moeten vinden….GROS-Actielijst-Nederland-NRW

Scroll Up