Het Cleverland Innovatieforum wil het innovatiepotentieel van de regio versterken

Het evenement van de kennisregio Cleverland is bedoeld om kennisoverdracht en samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven te stimuleren.

Cleverland, de grensoverschrijdende kennisregio, organiseert op 11 maart van 16.00-17.30 uur het eerste digitale “Cleverland Innovatieforum” om grensoverschrijdende kennisoverdracht en innovatie in de euregio Rijn-Maas-Noord te versterken. De organisatoren willen de bestaande barrières tussen wetenschap en ondernemerschap doorbreken en de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en kleine en middelgrote ondernemingen in de regio stimuleren. Bedrijven, startups, hogescholen en onderzoeksinstellingen aan beide zijden van de grens zijn uitgenodigd. Cleverland wil hiermee ook de uitwisseling in de grensoverschrijdende kennisregio versterken en de barrièrewerking van de grens verminderen.

Duitse en Nederlandse sprekers van hogescholen en kleine en middelgrote ondernemingen zullen aan de hand van drie impulsstatements laten zien hoe hogescholen innovatieprocessen bij bedrijven zowel kunnen ondersteunen als aanjagen. Aan de hand van best practice-voorbeelden zullen ook de bijzondere kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt, worden belicht. De doelgroep van het gratis evenement zijn bedrijven, startups, gemeenten en studenten.

Het eerste digitale “Cleverland Innovatieforum” is de aftrap van een reeks Cleverlandevenementen die het concurrentievermogen van de grensoverschrijdende euregio Rijnmaas-noord moeten vergroten. Schrijf je gratis in voor het eerste “Cleverland Innovation Forum” op 11 maart:
https://hs-niederrhein.zoom.us/meeting/register/tZcpde6hrjsiGtImDRrOBrBxQVikYwsgKbhj

Achtergrond:
Het INTERREG-project “euregio campus – Limburg/Niederrhein”, dat op 1 januari 2019 van start is gegaan, loopt tot eind 2021 en wordt met een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro gefinancierd door de Europese Unie, de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Limburg. Projectpartners zijn de Hochschule Niederrhein, de Fontys Hogeschool (Venlo), de steden Krefeld, Mönchengladbach en Venlo, en de bedrijfseconomische netwerken van Mönchengladbach en Krefeld.

Cleverland
Scroll Up