Hartelijk welkom nieuw lid Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo!

Het bestuur van de BCMR heet het nieuwe lid Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo van harte welkom!
De missie van het ontwikkelbedrijf is het aanbieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven om zo economische groei en werkgelegenheid te realiseren in een aantrekkelijk ingericht en duurzaam functionerend gebied. Het Ontwikkelbedrijf richt zich met name op bedrijven in de sectoren agrofood, groothandel, maakindustrie en logistiek. Internationale, nationale en regionale bedrijven hebben zich in de afgelopen jaren succesvol gevestigd in het gebied. Er is binnen Greenport Venlo echter nog voldoende ruimte verder te groeien op Trade Port Noord, het Greenport Business Park, het Agribusiness Park en de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het Ontwikkelbedrijf heeft een internationale oriëntatie mede omdat de regio Venlo-Venray de status van Europese logistieke hotspot heeft. Verder wordt gestreefd naar Green Business. Dat wil onder meer zeggen duurzaam bouwen en groene energie opwekken door toepassing van zonnedaken, geothermie en de aanleg van een windpark. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo gaat graag met u het gesprek aan!
Meer informatie: www.greenportvenlo.nl

Het bestuur is zeer blij met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo als nieuw lid en wenst de heer Christian Heerings voor de komende bijeenkomsten een inspirerende uitwisseling van ideeën, ervaringen en contacten toe! Tijdens een van de komende evenementen zal het bestuur de heer Heerings gelegenheid bieden, zich aan onze leden persoonlijk voor te stellen.

Scroll Up