Hartelijk welkom nieuw lid NBI International!

Het bestuur van de BCMR heet het nieuwe lid NBI International van harte welkom!

NBI International is de handelsnaam van ETFAM International BV, gestart in 2011 en gespecialiseerd in de MICE industrie. NBI International onderhoudt een wereldwijd netwerk bestaande uit ongeveer 50 landen van waaruit NBI de gedetailleerde vragen analyseert om zo tot aankopen en investeringen te komen. Het doel van deze analyses is om tot vraaggestuurde sales processen te komen, van macro tot micro sales. Om tot deze processen te komen is NBI International organisator van internationale matching programma’s en netwerkmeetings.  Daarnaast stimuleert NBI het netwerk tussen overheidsgerichte organisaties en bedrijven uit verschillende landen. NBI International opereert in de volgende sectoren:

–          Economische afdelingen van ministeries uit verschillende landen

–          Commerciële afdelingen en diplomaten van de ambassades gevestigd in Nederland

–          Investment – trade – export promotie centra

–          Private sectoren: Grote bedrijven tot MKB

De analyses van inkoopvragen bepalen de markten waar NBI opereert en waar de sales processen plaatsvinden. Meer info: www.nbi-international.com

Het bestuur is zeer blij met NBI als nieuw lid en wenst de heer Chris Aelberts voor de komende bijeenkomsten een inspirerende uitwisseling van ideeën, ervaringen en contacten toe! Tijdens een van de komende evenementen zal het bestuur de heer Aelberts de gelegenheid bieden, zich aan onze leden persoonlijk voor te stellen.

Scroll Up