Hartelijk welkom nieuw lid gemeente Peel en Maas

Het bestuur van de BCMR heet het nieuwe lid gemeente Peel en Maas van harte welkom!

De gemeente Peel en Maas is een nuchtere no-nonsense gemeente in het landschappelijk gebied tussen de Peel en de Maas. Een gemeente van ruim 43.000 inwoners, die innovatief en met trots vorm en inhoud geven aan hun eigen woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente Peel en Maas telt circa 4.000 bedrijven op het gebied van onder meer industrie/groothandel, zakelijke dienstverlening, agrarisch en detailhandel/horeca. In totaal hebben we ongeveer 18.000 arbeidsplaatsen. De drie kernwaarden zelfsturing, diversiteit en duurzaamheid zijn leidend bij alles wat de gemeente doet. Die geven richting aan onze strategie, ons beleid en ons dagelijks handelen. We zijn een gemeente die graag aansluit bij de vele waardevolle initiatieven van inwoners en ondernemers.

Het bestuur is zeer blij met de Gemeente Peel en Maas als nieuw lid en wenst de gemeente Peel en Maas voor de komende bijeenkomsten een inspirerende uitwisseling van ideeën, ervaringen en contacten toe!

Meer Info: www.peelenmaas.nl

 

 

 

 

Scroll Up