Hartelijk welkom nieuw lid Gemeente Beesel

Gemeente Beesel: gewoon anders, gewoon samen!

Gemeente Beesel telt bijna 13,5 duizend inwoners verdeeld over de kernen Reuver, Beesel en Offenbeek en vormt zo de groene buffer tussen de twee stedelijke gebieden Venlo en Roermond. Gemeente Beesel is onlosmakelijk verbonden met de draak. Je ziet het terug in het gemeentewapen en in het gemeentelogo. Natuurlijk geïnspireerd op het zeven jaarlijkse Draaksteken; een folkloristisch spel van Sint Joris en de Draak, dat plaatsvindt in het kerkdorp Beesel. Het Draaksteken is opgenomen in de Nederlandse Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dit erfgoed delen we met verschillende Europese gemeenten in oa. België, Duitsland, Spanje en Portugal, waarmee we een goed contact onderhouden.

De kracht van gemeente Beesel is nabijheid; korte lijnen en bereikbaar. Op basis van gelijkwaardigheid werkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, organisaties en partners. Samen maken deze partijen Beesel tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap waar we samen trots op zijn. Een gemeente die los durft te laten en vertrouwen geeft. Kortom een gemeente in de gemeenschap.

Gemeente Beesel speelt flexibel in op behoeften en wensen vanuit de samenleving. Ook als dit het lokale en het regionale niveau overstijgt. Beesel neemt haar verantwoordelijkheid in bovengemeentelijke samenwerkingen en blijft deze open houding aannemen in de snel veranderende omgeving. Dit doen we als onderdeel van de Gezondste Regio Noord-Limburg en als onderdeel van de Euregio Maas-Rijn-Noord. Grensoverschrijdende samenwerking is belangrijk voor de gemeente Beesel en haar inwoners, bedrijven en partners. Dit hebben we in 2019 concreet gemaakt in het strategische partnerschap met onze buurgemeente Brüggen.

Het bestuur is zeer blij met de Gemeente Beesel als nieuw lid en wenst Alex Peeters voor de komende bijeenkomsten een inspirerende uitwisseling van ideeën, ervaringen en contacten toe!

Scroll Up