Cleverland- de Kennisregio gaat online!

Op 15 juni gaat de website www.cleverland.eu online. Onder de noemer ‘Cleverland. Studeren en Werken in de euregio’ wil het platform jongvolwassenen enthousiasmeren voor de aantrekkelijke studie- en werkmogelijkheden in de euregio rijn-maas-noord. Het grensoverschrijdende platform geeft in het Duits, Nederlands en Engels informatie over de studiemogelijkheden in Mönchengladbach, Krefeld en Venlo. Met portretten van innovatieve bedrijven en inspiratie voor vrijetijdsbesteding wil Cleverland de aantrekkingskracht van de grensregio als woon- en werkomgeving vergroten.

Bekendheid van de euregio rijn-maas-noord vergroten

Met de start van de Cleverlandcampagne en de bijbehorende grensoverschrijdende marketing van de onderwijsregio, voert het project ‘euregio campus-Limburg / Niederrhein’ een belangrijke maatregel uit. “We hebben drie belangrijke doelen: de bekendheid van de euregio rijn-maas-noord als studielocatie vergroten, de universiteiten en hogescholen verbinden door middel van grensoverschrijdende opleidingen en de euregio aantrekkelijker maken als arbeidsmarkt en woonplaats voor afgestudeerden”, legt Ad Roest, wethouder Financiën, Organisatie en Grensoverschrijdende samenwerking van de gemeente Venlo uit.

Braindrain tegenhouden

Eerdere studies hebben aangetoond dat de regio te kampen heeft met een braindrain, wat betekent dat er meer hoogopgeleiden vertrekken dan erbij komen. Dit komt deels doordat studenten enerzijds en regionale bedrijven anderzijds niet genoeg van elkaar op de hoogte zijn. De Cleverlandcampagne wil deze kenniskloof dichten door jonge, hoogopgeleide volwassenen vertrouwd te maken met de kernindustrieën, grote bedrijven en de zogenaamde ‘hidden champions’. Binnenkort verschijnt er een bedrijfsdatabase op de website, waarin hooggekwalificeerde afgestudeerden met behulp van verschillende filters op basis van hun interesses naar bedrijven in de grensstreek kunnen zoeken.

Digitale informatieaanbod en matchmaking

Het digitale informatieaanbod gaat vanaf herfst gepaard met match-making events voor studenten en ondernemers en een intensive samenwerking van de Fontys en de Hochschule Niederrhein op gebied van onderwijs. Deze activiteiten zijn bedoeld om op lange termijn meer afgestudeerden in de regio te houden. “Met de grensoverschrijdende kennisregio willen we een voorbeeld geven van hoe we in Europa beter kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven, en hoe we het barrière-effect van de grens op studie, werk en leven van burgers kunnen verminderen”, aldus Ad Roest over de algemene context van het project.

Het project, dat op 1 januari 2019 is gestart, loopt tot eind 2021 en krijgt in totaal 1,8 miljoen euro van de Europese Unie, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Limburg.

Scroll Up