9 juli: leden voor leden (online)

We ervaren en voelen allemaal wat de gevolgen zijn van COVID19 voor onze bedrijfsvoering. Ieder van ons op zijn of haar eigen wijze. Bovendien krijgt u als grensondernemer ook nog te maken met de verschillende regels en maatregelen aan weerszijden van de landsgrens. Maar COVID19 bracht niet alleen beperkingen met zich mee. Door COVID19 zijn gedrag, houding en opvattingen van mensen structureel veranderd. Tijdens een interactieve bijeenkomst op donderdag 9 juli van 16 tot 17 uur gaan we graag hierover met jullie in gesprek. Meer info

Scroll Up