19 juni: 5. Euregionale Masterclass

Het nieuwe nationale regeerakkoord (2017) besteedt volop aandacht aan de relatie tussen Nederland en Duitsland. Op dinsdag 19 juni komt niemand minder dan staatssecretaris Raymond Knops naar Venlo. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hij verantwoordelijk voor grensoverschrijdend beleid en zelf afkomstig uit de regio Venlo.

Door middel van een vraaggesprek vertelt hij op welke wijze het Rijk aandacht besteedt aan haar buurlanden. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de samenwerking met Duitsland. Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

Waarom is de samenwerking met Duitsland zo belangrijk voor Nederland?
Is die samenwerking altijd goed gegaan en waar kan het beter?
Wat kan het Rijk betekenen voor bedrijven in de grensregio’s?
En waarom is de samenwerking met Duitsland eigenlijk belangrijk voor hoogopgeleiden?
Heb je zelf ook een vraag voor staatssecretaris Knops? Grijp dan je kans en zorg dat je er bij bent op 19 juni!

Hier gaat het naar de aanmelding voor deze bijeenkomst.

Scroll Up