Rückblick 18. September: Besuchen Sie den Hafen in Duisburg

De haven van Duisburg, de Duisport, is een multifunctioneel dienstverlenings- en handelscentrum met de meest moderne installaties voor het verladen, opslaan en verwerken van hoogwaardige goederen vanuit de hele wereld.

Het voordeel van de haven, die kan worden bevaren door zee- en binnenvaartschepen tot 4500 ton, tegenover haar concurrenten ligt in de optimale verbinding van de verkeerswegen water, spoor en straat en de verbindingen met het luchtverkeer.

Het eerste havenbekken van 1715, dat werd aangelegd ter bescherming van de schepen tegen hoogwater, ijsgang en storm, vormde het uitgangspunt voor de ontwikkeling tot de vandaag de dag grootste binnenhaven van Europa.

 

Scroll Up